Polskie Duszpasterstwo w Niemczech (o. Jan Gogolin, Niemcy)

Poniższy artykuł ukazał się w numerze 4/2005 „Przyjaciela Misji Klaretyńskiej”.

 

Początki polskiego duszpasterstwa w Niemczech sięgają już XIX stulecia. Początkujący i rozwijający się przemysł, zwłaszcza w Westfalii, potrzebował rak do pracy, których dostarczyli polscy robotnicy, przede wszystkim z Wielkopolski. Istniała również silna emigracja związana z rolnictwem.

Zakończenie II wojny światowej zastało na terenie Niemiec wielką ilość Polaków, co spowodowało zorganizowanie tam stałego duszpasterstwa w języku polskim. Na ten czas datowane jest też powstanie polskiego duszpasterstwa we Frankfurcie nad Menem. Wspólnotę wiernych tworzyli tu jeńcy wojenni, więźniowie obozów koncentracyjnych i ludzie wywiezieni na przymusowe roboty. Pierwszym ich duszpasterzem był kapłan więziony w obozie koncentracyjnym w Dachau.

Przemiany w Polsce, po roku 1980, dalej upadek komunizmu i otwarcie granic, sprawiły ogromny wzrost polskiej wspólnoty. W roku 1990, decyzją Bpa Franciszka Kamphausa diecezji Limburg, duszpasterzami w polskiej parafii zostali dwaj Misjonarze Klaretyni Polskiej Prowincji. Zamieszkali oni w domu klasztornym we Frankfurcie ze współbraćmi niemieckimi. Kościół p.w. Niepokalanego Serca, który jest własnością Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów Prowincji Niemieckiej, stał się wraz z całym zapleczem (sala parafialna, biblioteka, biura), centrum polskiego duszpasterstwa we Frankfurcie i okolicy, gdyż obejmuje swoim zasięgiem terytorium diecezji Limburg. Wspólnotę Polską tworzą głównie mężczyźni, którzy przyjeżdżają do Niemiec na kontrakty między polskimi i niemieckimi firmami, a także młodzi mężczyźni i kobiety szukający pracy na własną rękę. Oprócz tego, do wspólnoty wiernych należą młode rodziny, które otrzymały tu prawo pobytu. Trzecią grupę wiernych tworzą przesiedleńcy, którzy, mimo niemieckiego pochodzenia, nadal utrzymują kontakt z polskim duszpasterstwem. Dla tej wspólnoty wiernych odprawiane są w środy, piątki i soboty wieczorne Msze św. i nabożeństwa związane z okresami roku liturgicznego. Duża liczba wiernych, ok. 2800 sprawia, że w każdą niedzielę i święto w polskim kościele odprawiane są dwie Msze św. przed południem, oprócz tego w samo południe dwie Msze Św. w niemieckich kościołach. Aktualnymi polskimi duszpasterzami we Frankfurcie są Misjonarze Klaretyni: o. Jan Gogolin CMF i o. Krzysztof Kaniowski CMF.

W pracy duszpasterskiej, prowadzona jest m.in. katecheza przedmałżeńska, przygotowanie do pierwszej spowiedzi i komunii św. oraz bierzmowania, istnieje grupa ministrancka, prężnie działa grupa modlitewna związana z Ruchem Odnowy w Duchu Św. oraz Koło Żywego Różańca. Bardzo często jesteśmy proszeni o pomoc natury socjalnej. Praca duszpasterska głównie ukierunkowana jest na stworzenie w polskim Kościele kawałka Ojczyzny, w którym wszyscy Polacy i pochodzący z Polski mogliby umacniać i wyznawać swoją wiarę oraz podtrzymywać tradycje religijne wyniesione z domów rodzinnych.

Pragniemy podziękować wszystkim Przyjaciołom Misji Klaretyńskich za dar modlitwy a szczególnie za włączenie się do Żywego Różańca w intencjach misjonarzy Klaretynów.

o. Jan Gogolin CMF