Konsekracja kościoła w Murmańsku (o. Jacek Kwiatkowski, Rosja)

Poniższy list ukazał się w numerze 13/2008 „Przyjaciela Misji Klaretyńskiej”.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy Przyjaciele Misji Klaretyńskich! W dniach od 9 do 14 listopada 2007 byliśmy - o. Antoni Badura cmf, o. Marcin Dragan cmf i ja – na poświęceniu kościoła w Murmańsku.

Murmańsk jest miastem znanym z czasów II Wojny Światowej, tutaj bowiem przypłynęły alianckie okręty z pomocą w walce z hitlerowcami. To portowe miasto zostało założone zaledwie 92 lata temu. Obecnie liczy ponad 300 tys. mieszkańców i jest jednym z najbardziej wysuniętych na północ miast Rosji i na świecie. Położone jest 1400 km na północ od St. Petersburga, niedaleko północnej Norwegii i Finlandii.

W Murmańsku, jak i w wielu miastach rosyjskich, żyją ludzie różnych narodowości: Polacy, Litwini, Ukraińcy, Białorusini, których przodkowie trafili tutaj albo przez zsyłkę, albo przez chęć znalezienia pracy w szybko rozwijającym się mieście. Wśród tych ludzi jest spora grupa katolików, którzy domagali się opieki duszpasterskiej.

Po pierestrojce w czerwcu 1991 roku powstała parafia p. w. św. Michała Archanioła. Początkowo przyjeżdżał tutaj kapłan z St. Petersburga, a 17 kwietnia 2000 roku funkcję proboszcza powierzono klaretynowi z Argentyny – o. Juan Emilio Sarmiento CMF.

Przy pomocy parafian, których obecnie jest ok. 300, uzyskał on jesienią 2004 roku od władz miasta pozwolenie na budowę kościoła. Przy finansowej pomocy hiszpańskiej prowincji św. Jakuba, wybudowano w krótkim czasie piękny i nieduży kościół z zapleczem duszpasterskim i mieszkaniami dla kapłanów. Uroczystego poświęcenia dokonał 11 listopada 2007 abp Antonio Menini – nuncjusz Apostolski z Moskwy. W uroczystości brał także udział o. Manuel Tamargo CMF – przełożony prowincji, która wsparła finansowo budowę kościoła, razem z nim kilku innych klaretynów z Hiszpanii, a także kapłani – misjonarze pracujący na terenie Rosji: z Polski, Argentyny i Niemiec. Na uroczystości byli również obecni przedstawiciele władz świeckich, w tym wicekonsulowie z Polski i Litwy. Nie zabrakło oczywiście wiernych, którzy zapełnili kościół (ok. 250 osób). Oprócz Murmańska przybyli oni z okolicznych miejscowości objętych duszpasterską troską proboszcza.

Po uroczystej Mszy św. odbył się koncert pieśni w wykonaniu wspólnot: ukraińskiej, litewskiej i białoruskiej, należących do parafii w Murmańsku. Świętowanie zakończyło się Agapą dla uczestników uroczystości.

Mamy nadzieję, że ten kościół będzie służył wiernym na dalekiej północy; jest to pierwszy katolicki kościół za kręgiem polarnym w Rosji.

Z braterskim pozdrowieniem:

o. Jacek Kwiatkowski CMF

P.S. Zachęcam do modlitwy za tę parafię, a szczególnie za drugiego kapłana, który pomógł o. Juanowi w tej trudnej pracy.