9. Katechizacja na misji w Soubré
Soubré, wrzesień 2010
Druga połowa września. Na Wybrzeżu Kości Słoniowej rozpoczyna się kolejny rok szkolny. A właściwie to rozpoczyna się przy biurku pana Ministra Edukacji oraz w dwóch stolicach: w Abidjanie i w Yamoussoukro. Pozostałe miasteczka czekają niemal do połowy października by rozpocząć zajęcia w szkołach. Życie w tym kraju zależy od zbiorów kakao, które rozpoczynają się w październiku. W tym właśnie czasie plantatorzy zdobędą pieniądze, by moc posłać dzieci do miasta, do szkoły, a nasze blisko pięćdziesięciotysięczne miasteczko – Soubré, niemal podwoi liczbę mieszkańców.

Wraz z przyjazdem młodzieży zacznie się również pracowity czas dla nas na misji Parafii Matki Boskiej Różańcowej. Młodzież, pochodząca w większości z pogańskich rodzin chce poznać Chrystusa.
 
Parafia istnieje od dziewięciu lat. Każdego roku zwiększa się liczba katechumenów. W roku ubiegłym mieliśmy blisko 700 osób przygotowujących się do chrztu. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat stanowiły najmniejszą grupę około 120 osób. Dorośli, którzy przygotowują się w języku francuskim oraz ci mówiący jedynie językami lokalnymi, to grupa około 150 osób. Pozostali, czyli prawie 450 osób, to młodzież gimnazjalna i licealiści. Zorganizowani w 12 grupach, począwszy od pierwszego roku katechezy przed chrztem, do piątego roku przygotowania do bierzmowania. Grupy nie przekraczają 30 osób. Dzieci i młodzież mają katechezę dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

  

Kościół Wybrzeża Kości Słoniowej nie wypracował instytucji katechistów i katechetów. Katecheci i katechiści oczywiście są, nie istnieją jednak żadne szkoły czy kursy do ich formacji. Odpowiedzialność za jakość katechizacji złożona jest na barki księży w poszczególnych parafiach.

Można zapytać: jak w takim razie toczy się katechizacja? Kto uczy te wielka liczbę przygotowujących się do przyjęcia sakramentów, skoro nie ma osób przygotowanych i zatrudnionych do tego celu?

Słowa Mistrza “Żniwo jest wielkie, ale robotników mało…” (Łk 10, 2) nabierają osobliwego znaczenia w naszej parafii: nasi ”robotnicy-żniwiarze” to animatorzy katechezy. Dla mnie, proboszcza, graniczy to prawie z cudem, że każdego roku udaje nam się znaleźć odpowiednią liczbę OCHOTNIKÓW, którzy pragną przekazać innym swoją wiedzę o Słowie Bożym!
 
Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku duszpasterskiego ogłaszamy spotkanie  animatorów katechezy i kandydatów na animatorów. Blisko jedna trzecia naszych ewangelicznych ”robotników-żniwiarzy, misjonarzy Słowa Bożego” to ludzie dorośli. Pozostali, to młodzież, nierzadko dopiero co bierzmowana, która czuje się powołana do tego, by mówić o Bogu ich rówieśnikom. Wśród dorosłych są nauczyciele. Niektórzy uczą katechezy od lat. Z nimi praca jest łatwa. Co prawda nie mają wiele wiedzy biblijnej i katechetycznej, ale mają podstawy pedagogiki. Animatorzy - młodzi, dysponują wiadomościami uzyskanymi przed bierzmowaniem i wielkim entuzjazmem, który nie zawsze jednak idzie w parze z wytrwałością.
 
Jak udaje nam się utrzymać katechezę na odpowiednim poziomie z animatorami nie mającymi odpowiedniej formacji?
 
Przede wszystkim prowadzimy z nimi przygotowania do każdej lekcji katechezy. Jest to zarazem dobra forma pogłębiania ich wiedzy religijnej. Od kilku lat Kościół na Wybrzeżu dysponuje ujednoliconymi podręcznikami do katechezy. Ich treść i metodologia pozostawiają jednak wiele do życzenia... Ponadto nie istnieją konspekty do tychże podręczników. Odpowiedzialność nas księży i braci w tej dziedzinie polega więc na stworzeniu konspektu do każdej lekcji katechezy, na spotkaniu się z animatorami poszczególnych grup i nauczeniu ich w najmniejszych szczegółach tego co i w jaki sposób maja przekazać katechumenom. Jest to ta najważniejsza praca katechetyczna, z tygodnia na tydzień, przez cały rok duszpasterski.
 
Drugą rodzaj formacji nazwałbym “ogólna formacją chrześcijańska”. Realizowana jest poprzez weekendy formacyjne. Chodzi w niej o pogłębienie wiedzy religijnej naszych wolontariuszy, wiedzy którą otrzymali kiedyś w latach katechezy. Skądinąd są objęci tą formacją wszyscy zaangażowani w życie parafii, odpowiedzialni za Wspólnoty Podstawowe Kościoła, za grupy i ruchy parafialne, członkowie Rady Parafialnej. Weekendy formacyjne organizowane są trzy razy do roku. Podstawą tej formacji jest katechizm Kościoła Katolickiego Jana Pawła II.
 
W odpowiedzi na zapotrzebowanie wiernych prowadzimy również raz w tygodniu w ramach kazań na mszy wieczornej nauczanie na bazie Katechizmu. Liczni wierni otwierają wówczas książeczkę otrzymana dzięki wsparciu naszych dobroczyńców.
 
Oto pokrótce opisane/przedstawione formy formacji animatorów, tych, którzy prowadzą katechezę, pierwszą ewangelizację, w naszej parafii. W tym roku jest ich około 70 osób. Większość to młodzież, która, z dala od rodziców, musi mocno zacisnąć pasa, by dociągnąć budżet domowy do końca miesiąca. Gdyby nie pomoc naszych przyjaciół Biblia i Katechizm Kościoła Katolickiego długo nie znalazłby się w ich tornistrach i to nie przez zaniedbanie, ale przez brak środków.