38. Kolędnicy
8 stycznia 2011 r.

Kolędnicy to tradycja z długą historią. U nas też ma już dwa lata! I choć nazywa się ich Śpiewakami Gwiazdy (Chanteurs de l'Etoile), idea jest ta sama. Dzieciaki przychodzą najpierw regularnie na naukę śpiewu, aż wreszcie w uroczystość Objawienia Pańskiego przychodzą do kościoła poubierane w tradycyjne stroje plemienne, po czym w kilku grupach ruszają w miasto (każda grupa do swojej dzielnicy), niosąc przy tym wypisane na gwiazdkach z papieru słowa Dobrej Nowiny o Zbawicielu. Ma to szczególny wymiar ewangelizacyjny w kraju, gdzie chrześcijanie stanowią jedynie około 30% społeczeństwa.

  

Zebrane przy tej okazji pieniądze są przekazywane… na misje w innych krajach. A tak, bo to pierwsza ogólnokrajowa inicjatywa związana z Papieskimi Dziełami Misyjnymi!