24. Nowy początek
Koudougou, 15 lipca 2015

W czasie oficjalnej rozmowy z biskupem dowiedziałem się, że z dwóch placów do wyboru pod nowa parafię, pozostał tylko jeden. Biskupstwo jest w trakcie załatwiania dokumentów własności, ponieważ jest problem z częścią terenu. Poprzedni burmistrz miasta sprzedał cześć terenu dwukrotnie: najpierw dużą parcelę wspólnocie katolickiej, a później, cześć tej parceli jakiejś wspólnocie protestanckiej. Ponoć sprawa będzie rozwiązana polubownie w najbliższym czasie. Skorzystałem z okazji, żeby zobaczyć teren. Towarzyszyli nam: proboszcz parafii katedralnej i ekonom diecezjalny. Kilku odpowiedzialnych za wspólnotę katolicka w tej dzielnicy miasta, uprzedzonych o naszej wizycie, czekało by nas przywitać i oprowadzić.
 
Teren, wielkości około półtora hektara, położony jest na szczycie jednego z wyższych, nielicznych wzniesień w mieście i okolicy. Kamienisto-żwirowy, pusty, wypalony słońcem.
 
Wybudowano już tutaj dom dla katechisty (przy każdej parafii biskup ustanawia katechistów)  i dość dużą salę spotkań. Oba te budynki są ogrodzone. Obok sali, po drugiej stronie ogrodzenia, jest Grota Matki Boskiej z Lourdes z kilkunastoma betonowymi ławkami. Nasi gospodarze prowadzili rozmowę niemal wyłącznie w języku more. Wikariusz Generalny był moim tłumaczem. Gdy ja zabrałem głos na pożegnanie, okazało się że moi rozmówcy rozumieją francuski. Wierni sprawili na mnie wrażenie “zdeterminowanych” do tego, aby mieć tu kościół. Katedra oddalona jest o 4 kilometry od tego miejsca. Zobligowaliśmy ich do szukania domu do wynajęcia, bym mógł się przeprowadzić bliżej. Co do reszty mamy oczekiwać rozporządzeń biskupa.
 
W niedzielę 31 maja 2015 wszystkie parafie Koudougou zgromadzone były na mszy w katedrze na zakończenie “Diecezjalnego Roku Rodziny”. Biskup wykorzystał tę okazję by przedstawić swój projekt podziału parafii katedralnej i utworzenia nowej parafii. Przedstawił również mnie jako reprezentanta Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów, które ma podjąć się tego zadania. Od tego momentu możemy chyba uważać, że sprawa nabrała oficjalnego toku. 
 
Lokalizacja terenu i widok z góry na parcelę:
 
A to widok z bliska i parafianie: