19. Wielkanocnie, powielkanocnie i...

Soubré, 5 kwietnia 2013

Wiele przygotowań i już po Wielkanocy...

Od 1991 roku trwa zwyczaj, wprowadzony przez ówczesnego Nuncjusza Ks. Bp Janusza Bolonka, spotkań misjonarzy z Polski. Odbywają się one dwa razy w roku: po świętach Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, w którejś z powierzonych nam misji. Tym razem było to Soubré.

Spotkanie powielkanocne było również okazją by wspólnie podziękować Bogu za moje 25 lat (!) kapłaństwa.